Kontakt

 

WINE AVENUE

ul. Rozbrat 44a, lok. 217
00-419 Warszawa
+48 797 606 009
info@wineavenue.pl
 

Pon - Pt: 9:00-17:00
 

 

 

Dane rejestrowe firmy:

WINE AVENUE Sp. z o.o.
ul. Rozbrat 44a / 217
00-419 Warszawa
NIP: PL  701-054-62-82, REGON: 363674467
Nr KRS: 0000600883 (Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego)
Kapitał zakładowy Spółki: 2 605 000 PLN

Dane do płatności:

WINE AVENUE Sp. z o.o.
ul. Rozbrat 44a / 217
00-419 Warszawa
NIP: PL  701-054-62-82, REGON: 363674467
Nr KRS: 0000600883 (Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego)
nr konta bankowego:
mBank 31 1140 1977 0000 4416 8800 1001